Dokumenty

 

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jonatan”

 do pobrania   

 

 

Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jonatan”

 do pobrania   

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Jonatan”

 do pobrania 

  

Program wychowawczo - profilaktyczny  Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jonatan”

 do pobrania  

  

Zasady rekrutacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Jonatan”

 do pobrania 

 

Szkolny zestaw programów nauczania w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Jonatan”

 do pobrania 

 

Szkolny zestaw podręczników w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Jonatan”

 do pobrania 

 ____________________________________________________________________________________________________________

Przedmiotowy system oceniania 

 

 KLASY 1-3 

 

Edukacja wczesnoszkolna 

klasy 1a

 do pobrania

Edukacja wczesnoszkolna 

klasy 1b

 do pobrania 

Edukacja wczesnoszkolna 

klasy 2a, 2b, 2h 

 do pobrania 

Edukacja wczesnoszkolna 

klasa 3a

 do pobrania 

 

 KLASY 4 - 8

Religia  

M. Lekki

 do pobrania

Przyroda 

klasy 4 

 do pobrania

Przyroda 

klasa 6a 

 do pobrania

Biologia

5a 

 do pobrania

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biologia

7a 

 do pobrania

Biologia

8a 

 do pobrania

Geografia

5a 

 do pobrania

Geografia

7a 

 do pobrania

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Geografia

8a 

 do pobrania

Chemia

7a 

 do pobrania

Historia 

4a, 4b, 4c, 4g 

 do pobrania

Historia 

4d

 do pobrania

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Historia 

5a 

 do pobrania

Historia

5b 

 do pobrania

Historia 

6a 

 do pobrania

 Matematyka 

klasy 4b, 4c, 4g 

 do pobrania

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

J.polski 

6a 

 do pobrania

J.polski 

7a 

 do pobrania

J.polski 

8a 

 do pobrania

J. polski 

klasy 4 

 do pobrania

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

WOS 

8a 

 do pobrania

J. hiszpański 

klasy 1 - 3 

 do pobrania

J.angielski  

7a 

 do pobrania

J. angielski 

klasy 4 

 do pobrania

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 J. angielski

klasy 5

 do pobrania

J. niemiecki

klasa 8a

 do pobrania

J.angielski  

8a 

 do pobrania

J. hiszpański

klasy 7a i 8a 

 do pobrania