„Nie wystarczy zdobyć mądrość, trzeba jeszcze umieć z niej korzystać"

Szkoła Podstawowa Jonatan to kolejne ogniwo prężnie rozwijającej się Placówki Oświatowej „Jonatan”. W oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i zdobytą na ich temat wiedzę, tworzymy miejsce, które będzie realizowało nowy model edukacji. Jakość kształcenia zapewnią obecne w programie nauczania nowatorskie metody i formy pracy.

Poprzez intensywny Trening pamięci i koncentracji uwagi w ramach Szkoły Pamięci Wojakowskich posiadającej akredytację Kuratorium Oświaty i Wychowania nasi uczniowie:

- poprawią swoją pamięć i koncentrację uwagi;

- rozwiną wyobraźnię;

- poprawią sprawność ortograficzną i stylistyczną wypowiedzi;

- zdobędą umiejętności szybkiego i skutecznego zapamiętywania: słówek z języków obcych, definicji, dat;

- nauczą się selektywnego zapamiętywania i zapominania poznawanych treści.

Opanowanie wyżej wymienionych umiejętności dają naszym uczniom gwarancję efektywnego uczenia się.


 Kolejnym ogniwem procesu kształcenia naszych uczniów jest programowanie jako język przyszłości. Zdobywanie tych umiejętności realizowane będzie w naszej szkole w ramach Rządowego Programu „Mistrzowie Kodowania”. Lista korzyści, jakie daje nauka programowania jest długa...  Najważniejszymi z nich są:

- rozwój kreatywnego myślenia;

- doskonalenie umiejętności analitycznych;

- lepsze rozumienie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań technicznych.


Szkoła Podstawowa Jonatan daje szansę pełnego rozwoju każdemu dziecku w jego własnym tempie. Inspiracją do pracy dla naszych nauczycieli są uczniowie szczególne uzdolnieni, a także dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, które zmagają się ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja rozwojowa). Szczególne wymagającym uczniom zapewniamy indywidualny program nauczania dostosowany do ich potrzeb. Dzięki niemu będą oni mieli możliwość rozwijania zaawansowanych dokonań w dziedzinie umysłowej, twórczej, artystycznej, w zakresie zdolności przywódczych czy w poszczególnych przedmiotach nauczania. Podejmowane w tym celu działania to , miedzy innymi: